Dokumenty do pobrania :

Ogłoszenie

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO – Załącznik nr 1.doc

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – otwarty konkurs ofert na realizację.pdf