W dniu 24.11.2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Jędrzejowskim
a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację Modułu IV Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Zgodnie z zawartą umową realizatorem w/w programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wsparciem objęto 162 osoby niepełnosprawne, zamieszkujące na terenie Powiatu Jędrzejowskiego. W ramach realizacji programu zakupiono paczki z artykułami spożywczymi oraz  artykułami czystości i środkami ochrony osobistej. Program ma na celu zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Wartość dofinansowania:  90 000,00 zł

Wartość całkowita: 90 000,00 zł