W br. Powiat Jędrzejowski po raz kolejny włączył się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W dniach 21 – 28 lutego br. zorganizowano: dodatkowe dyżury psychologa i adwokata, wspólne dyżury specjalistów w instytucjach oraz akcję informacyjną.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest akcją ogólnopolską, a głównym koordynatorem obchodów Tygodnia jest Ministerstwo Sprawiedliwości, które promuje ideę organizowania interdyscyplinarnej pomocy osobom pokrzywdzonym. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom,  na  wspólne dyżury w ramach obchodów Tygodnia zdecydowało się wiele instytucji i służb z terenu powiatu: Sąd, Prokuratura, Policja, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, PCPR i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jędrzejowie, wszystkie gminne ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu,  placówki medyczne: Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie i Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Jędrzejowie.

Pracownicy w/w instytucji i służb są dostępni dla osób pokrzywdzonych, w tym również przestępstwem, w ramach wykonywania codziennych obowiązków. Przy czym, w corocznej akcji  Tygodnia chodzi o zwrócenie uwagi społeczeństwa i jego uwrażliwienie na problemy, z którymi się borykają osoby i rodziny oraz przekazanie informacji społeczności lokalnej na temat instytucji pomocowych i możliwości skorzystania z pomocy zatrudnionych w nich specjalistów. Jest to okazja, aby przez ogłoszenia w prasie, ulotki i informacje przekazać dane teleadresowe instytucji i służb oraz poinformować o zakresie ich kompetencji.

Z informacji zwrotnych nadesłanych do PCPR-u z w/w instytucji i służb z terenu naszego powiatu wynika, że z pomocy specjalistów w ramach dyżurów w instytucjach zorganizowanych w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 21 – 28 lutego 2022 r. skorzystało ogółem 65 osób / w tym: 22 osoby zwróciły się o pomoc do gminnych ośrodków pomocy społecznej, 12 osób skorzystało z pomocy pracowników Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, 12 osób uzyskało poradę terapeuty uzależnień w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Jędrzejowie, 10 osób skorzystało z porad specjalistów w ramach dodatkowych dyżurów adwokata i psychologa zorganizowanych przez PCPR w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 7 osób uzyskało pomoc pracowników PCPR-u, 2 osoby zgłosiły się do Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, gdzie udzielono im pomocy prawnej, psychologicznej i materialnej.

Ponadto, PCPR przeprowadziło akcję informacyjną w postaci: informacji, ogłoszeń i ulotek rozpropagowanych do większości instytucji i służb z terenu powiatu oraz placówek medycznych i parafii w Jędrzejowie na temat przedmiotowej akcji oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać, a także zamieszczonych w mediach lokalnych, na stronach powiatu i na stronie pcpr-u, dzięki czemu informacja o organizowanej akcji i realizowanym w jej ramach wsparciu dotarła do wielu mieszkańców powiatu. Ogółem przekazano około 400 szt. ulotek, 35 szt. ogłoszeń i 65 szt. Informacji.

Do akcji informacyjnej włączyły się również wszystkie w/w instytucje, które zamieściły ogłoszenia o Tygodniu i dyżurach we własnych instytucjach.

Wszystkim osobom, służbom i instytucjom zaangażowanym w akcję PCPR w Jędrzejowie składa serdeczne podziękowania.

Sporządziła: Urszula Abramowicz, PCPR Jędrzejów

Podsumowanie obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.2022