Szanowni Państwo!

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej.

Konkurs dedykowany dla Organizacji Pozarządowych, Fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich i innych Podmiotów Ekonomii Społecznej, działających na Państwa terenie.

Termin upływa 29.03.2021 r.- teraz formularz ofertowy MOŻNA WYPEŁNIĆ JESZCZE ŁATWEJ.

Publikujemy dla Państwa instrukcję „krok po kroku”, w formie tabelarycznej, zgodnej ze wzorem oferty. Dostępna jest również instrukcja z najważniejszymi zagadnieniami – opracowana na podstawie zadawanych przez Państwa pytań – w formie opisowej.

Zachęcamy do udziału lub/i upowszechniania informacji o konkursie.

Wszystkie pożyteczne narzędzia, formularze, kontakty znajdują się w poniższym linku:

http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/293-pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-otwartego-konkursu-ofert-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej

(Informacja nadesłana przez: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział Projektów i Funduszy, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)