1 czerwca w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie uroczyście wręczono Stypendia Starosty Jędrzejowskiego im. Św. Jana Pawła II za drugi semestr roku szkolnego 2021/2022. Stypendia wręczane są od 2006 roku, natomiast imieniem Jana Pawła II zostały objęte w 2018 roku.

Nagrody wyróżnionym uczniom wręczyli Paweł Faryna, starosta jędrzejowski, Maria Barańska, wicestarosta jędrzejowski i Renata Kwas, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Stypendium Starosty Jędrzejowskiego może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) uczy się w publicznych szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jędrzejowski, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;

2) posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;

3) uzyskał średnią ocen co najmniej 4,8 w liceum ogólnokształcącym, 4,5 w technikum, 4,25
w branżowej szkole, w poprzednim semestrze.

Dodatkowe kryteria to również uczestnictwo w olimpiadach, konkursach oraz działalność na rzecz szkoły lub środowiska społecznego.

– Nie mam wątpliwości, że stoję dziś przed najlepszymi z najlepszych. Przed młodymi ludźmi, którzy za kilka lat będą kształtować przyszłość naszego powiatu, województwa i całej naszej ojczyzny.
Gratuluję Wam sukcesu, a także dziękuję rodzicom i nauczycielom, którzy motywują Was do poszerzania wiedzy i rozwijania swoich talentów – powiedział Paweł Faryna, starosta jędrzejowski.

Podczas uroczystości wyróżniono 11 uczniów, poniżej lista nagrodzonych stypendystów:

Konrad Seredyka – I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

Jakub Słabisz – I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

Szymon Grudzień – ZS nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie

Jakub Solus – ZS nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie

Miłosz Twardowski – ZS nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie

Paweł Rudnicki – ZS nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie

Ilona Tasak – ZS nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie

Mateusz Kurczab – ZS nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie

Kamil Grabowski – ZS CKR w Krzelowie

Anna Chyla – ZS w Sędziszowie

Klaudia Gaworek – ZS w Wodzisławiu

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów naukowych!