Znak zakazu wjazdu został usunięty z wiaduktu

14 grudnia remontowany od sierpnia wiadukt w Sędziszowie został otwarty dla ruchu pojazdów.

O godzinie 10.00 znak zakazu wjazdu został z wiaduktu usunięty i tym samym ruch pojazdów został przywrócony. – Remont wiaduktu trwa od połowy sierpnia, prace jeszcze nie są ukończone, potrwają do Świąt Bożego Narodzenia – informuje Marek Grad, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie. – W tej chwili sprzęt i maszyny zostały usunięte z pasa drogowego, ruch pojazdów może się tam odbywać.

– Remont wiaduktu to jedna z największych, długo oczekiwanych, inwestycji powiatu jędrzejowskiego- podkreśla starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek. – Całkowita wartość robót to 2 463 296 zł. Powiatowi udało się pozyskać na ten cel środki z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów w wysokości 2 086 300 zł.

– Przebudowa wiaduktu w Sędziszowie obejmuje wzmocnienie konstrukcji pomostu, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w krawężnikach kamiennych, dylatacje, chodniki z nawierzchnią z żywic epoksydowych, balustrady, bariery energochłonne, słupy oświetlenia ulicznego. Kapy podchodnikowe zostaną obłożone od zewnątrz deskami z polimerobetonu w kolorze zielonym -mówi Dariusz Adamek, zastępca dyrektora ZDP w Jędrzejowie. – Poza obiektem zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 190 metrów wraz z rozjazdami, zatoki autobusowe, chodniki o łącznej długości 750 metrów.