W środę, 6 października Paweł Faryna, starosta Jędrzejowski, Maria Brańska, wicestarosta jędrzejowski, Marek Mentel, przewodniczący Rady Powiatu Jędrzejowskiego, Renata Kawiorska, członek Zarządu Powiatu i Sekretarz Gminy Jędrzejów, a także radni powiatowi: Renata Koziara (Sekretarz Gminy Wodzisław) i Andrzej Wójcik uczestniczyli w uroczystym nadaniu imienia Stefana Żeromskiego Szkole Podstawowej w Podchojnach.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kaplicy i poświęceniem sztandaru szkoły. Tego dnia placówka zyskała imię jednego z najsłynniejszych polskich pisarzy, pochodzącego z naszego regionu – Stefana Żeromskiego. Placówka otrzymała nowy sztandar, a uczniowie złożyli przysięgę, by strzec dobrego imienia szkoły i jej patrona.

Podczas uroczystości, dyrektor Szkoły Podstawowej w Podchojnach, Ryszard Bielak był gospodarzem spotkania i przywitał wszystkich gości.

Samorządowcy Powiatu Jędrzejowskiego z Pawłem Faryną, starostą jędrzejowskim na czele, wręczyli na ręce dyrektora szkoły piękny obraz.

– Niech Stefan Żeromski, wielki autorytet i pisarski talent będzie dla nauczycieli pracujących w tej szkole drogowskazem w pełnionej misji edukacyjnej, a dla uczniów – inspiracją w kształtowaniu własnej osobowości.

Życzę, aby okres pobytu w szkole przygotował Was do twórczego udziału w życiu i do realizacji zadań oraz obowiązków ludzi dorosłych. Nauczycielom życzę wiele satysfakcji z ich pracy wychowawczo-dydaktycznej. Pracownikom Szkoły, Rodzicom i całej społeczności lokalnej – wszelkiej pomyślności i sukcesów – powiedział starosta, Paweł Faryna.

Głos zabrali też m.in. przedstawiciele Gminy Jędrzejów: Marcin Piszczek, burmistrz Jędrzejowa i Robert Kruk, przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Spotkanie swoim występem uświetniły dzieci i młodzież. Wraz z nauczycielami uczniowie przygotowali piękną część artystyczną, w której nie brakowało scenki przybliżającej postać pisarza, a także tańców i śpiewu. Specjalnie z tej okazji do szkoły w Podchojnach przyjechała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z gminy Wodzisław.

Na koniec wręczono puchary „Przyjaciela Szkoły” dla osób, które nieustannie przyczyniają się do rozwoju placówki. Podziękowania otrzymali: Marcin Piszczek, Renata Kawiorska, Robert Kruk, Bożena Ciepluch, Ewa Fortunka, Andrzej Wójcik, Łukasz Stanek, Katarzyna Przybyła, Jan Bielak, Krzysztof Sułek, Kamil Jackowski, Adam Bik, Zbigniew Kasprzak.