Paweł Faryna, starosta jędrzejowski, Maria Barańska, wicestarosta oraz Ewa Gajos, skarbnik powiatu w Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach podpisali umowę z pełnomocnikami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Świętokrzyskie. Podczas podpisania umowy obecny był również Krzysztof Słoń, senator RP.

W ramach umowy Powiat Jędrzejowski dostał dofinansowanie ze środków PFRON na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarach D”.

W ramach realizacji projektu zostaną zakupione 2 mikrobusy 9-cio osobowe specjalnie przystosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych:

➡ z terenu Gminy Nagłowice na kwotę 113 190,17 zł

 * dofinansowanie z PFRON 70% – 87 069,36 zł

 * wkład własny Gminy Nagłowice 30% – 26 120,81 zł

➡ Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie na kwotę 132 600 zł

 * dofinansowanie z PFRON 70% – 102 000,00 zł

 * wkład własny Powiatu Jędrzejowskiego 30% – 30 600,00 zł

➡Łączna wartość mikrobusów:  245 790,17 zł.